faarenfrkade
جمعه 10 مهر 1394 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 مهر 1394 21:05

موارد استفاده لیزر تراپی

 

موارد استفاده از لیزر تراپی: (اندیکاسیون ها(Indications for Laser therapy

اثرات ضد التهابی  (Anti inflammatory)

اثرات ضد درد (Analgesic effects)

اثرات ضد تورم  (Anti edema effect)

Biostimulating effects

13 300x225

از این اثرات در درمان بیماری های عصبی-عضلانی بصورت روز افزون استفاده می شود.
از این بیماریها می توان موارد زیر را نام برد.

رادیکولوپاتی ها یا التهاب ریشه های عصبی گردن و کمر در اثر دیسک، آرتروز و ...

بهبود انواع زخم ها (زخمهای دیابتیک، زخمهای بستر...)

دردهای ناشی از التهاب تاندون ها (Tendinitis) و پیچ خوردگی های تاندونی

دردهای مفصلی همچون آرتروز

دردهای روماتیسمی مانند آرتریت روماتوئید

دردهای ناشی از ضربه ها و بعد از اعمال جراحی

دردهای ناشی از گیر افتادگی عصب مانند سندرم تونل مچ دست (در موارد خفیف و متوسط)

درمان آسیب های ورزشی

در بازسازی و تحریک رشد اعصاب محیطی مثلاً فلج عصب صورتی یا آسیب اعصاب محیطی

درمان دردهای ناشی از نروپاتی های محیطی مانند نروپاتی دیابتیک

دردهای عضلانی مانند سندرم مایوفاشیال نقاط دردناک ماشه ای  (Trigger points)