faarenfrkade
جمعه 23 -2670 آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 دی 1398 19:13

درمان ضایعات نخاعی مطلب ویژه

scigif2

 

پژوهشگران ایرانی با بررسی اثر کلرید لیتیم و پیوند سلول بنیادی موفق به کشف اثر آن بر ترمیم ضایعات نخاعی در مدل حیوان آزمایشگاهی شدند.

محققان و پژوهشگران سال‌های سال در پی یافتن راهی برای درمان ضایعات نخاعی بوده اند. نتیجه این تلاش‌ها پیشرفت‌های بسیار در این حوزه است اما هنوز روش درمان قطعی برای ترمیم نخاع آسیب دیده و کمک به بازگشت توان حرکتی مبتلایان این عارضه ارائه نشده است.

می‌دانیم که سلول درمانی همیشه روشی مورد توجه برای کمک به درمان ضایعات نخاعی بوده است. همچنین تاثیر کلرید لیتیم در کمک به بهبود شرایط نخاع و افزایش واسطه‌های عصبی اثبات شده است.

همچنین سلول‌ درمانی روشی برای درمان و کمک به بهبود بسیاری از بیماری‌ها به شمار می‌آید. در همین زمینه می‌توانید مطالعه کنید:

درمان ضایعات قلبی با سلول درمانی و تاثیر ویتامین C و اسیدهای چرب امگا 3

کشف تاثیر کلرید لیتیم و پیوند سلول‌های بنیادی عصبی بر ترمیم ضایعات نخاعی

در همین زمینه پژوهشگران کشورمان در پی یافتن راهی برای درمان ضایعات نخاعی پژوهشی طراحی نمودند. در این طرح، تاثیرات پیوند سلول‌های بنیادی عصبی همزمان با استفاده از کلرید لیتیم بر زنده‌مانی، تقسیم و تمایز سلول‌ها در مدل حیوانی با ضایعه نخاعی بررسی و آنالیز شد.

ابتدا ضایعه نخاعی با روش‌های علمی و اخلاقی در حیوانات آزمایشگاهی ایجاد شد. سپس مدل‌های حیوانی مذکور در 4 گروه قرار گرفتند:

  1. گروه کنترل بدون هیچ گونه درمان
  2. مدل‌هایی با پیوند سلول‌های بنیادی عصبی
  3. مدل‌های تحت تاثیر کلرید لیتیم
  4. گروهی با درمان همزمان توسط پیوند سلول‌های بنیادی عصبی و کلرید لیتیم

کلرید لیتیم است که ایجاد تفاوت می‌کند

بهبود ضایعات نخاعی و افزایش توان حرکتی به صورت چشمگیر و معناداری در گروه‌های تحت تیمار با کلرید لیتیم یعنی گروه‌های سوم و چهارم مشاهده شد.

آزمایشات بافت شناسی نیز مهاجرت سلول‌های عصبی پیوند شده را در طول نخاع تایید کردند. همچنین آشکار شد که تکثیر سلول‌های بیان کننده نستین در حیوانات آزمایشگاهی گروه دریافت کننده کلرید لیتیم به صورت چشمگیری بیشتر از دیگر مدل‌ها بوده است.

در واقع این تحقیقات نشان می‌دهد که بهترین اثر درمانی در هنگام به کار گیری کلرید لیتیم به تنهایی یا در کنار پیوند سلول‌های عصبی رخ می‎‌دهد و تاثیر بیشتری بر بازگشت توان حرکتی و القاء ترمیم درون‌زا در مدل‌های با ضایعه نخاعی خواهد داشت.

تحريک الکتريکی بافتهای عصبی روشی  جهت فعال کردن ساختمانهای عضلانی فلج و بازيابی ظرفيت عملکردی در بيماران دچار ضايعات نخاعی فراهم می نمايد. با روش تحريک الکتريکی عملکردی می توان بر تحرک، حس، تعريق، تنفس و عملکرد توليد مثل و ..... اين بيماران تاثير گذاشت، تحريک الکتريکی در بيماران دچار ضايعات نخاعی کاربرد های متعدد دارد از جمله :

-تحريک الکتريکی بعنوان کمک تهويه ای در بيماران دچار ضايعات نخاعی گردنی در سطوح بالا بکار می رود.

-تحريک الکتريکی عضلات شکم جهت افزايش فشار داخل شکم و جريان هوا در راههای هوايی جهت تحريک سرفه بکار می رود.

-عملکرد مثانه و روده بيماران دچار ضايعات نخاعی بوسيله تحريک الکتريکی ريشه های ساکرال

-بهبود قابل توجه می يابد. همچنين با کمک تحريک الکتريکی اژاکولاسيون در درصد زيادی از بيماران دچار ضايعات نخاعی ايجاد شده است که سبب بهبود باروری در اين بيماران گشته است.

-تحريک الکتريکی جهت بهبود عملکرد دست در بيماران دچار ضايعات نخاعی گردنی با موفقيت بکار رفته است.

-تحريک الکتريکی در اندامهای بيماران دچار ضايعات نخاعی جهت تسهيل ايستادن، راه رفتن و بالا رفتن از پله ها بکار رفته است.

-بهبود قدرت عضلانی و افزايش مقاومت نسبت به خستگی با کاربرد تحريک الکتريکی در اين بيماران مشاهده شده است.

-کاربرد تحريک الکتريکی سبب بهبود وضعيت قلبی عروقی در بيماران دچار فلج چهار اندام ( کوادری پلژی ) شده است.

-تحريک الکتريکی جهت بهبود تحريک مفاصل و جلوگيری از بيحرکتی مفاصل بکار رفته است.

-تحريک الکتريکی سبب کاهش اسپاستی سيتی در بيماران دچار ضايعات نخاعی شده است.

-تحريک الکتريکی سبب کاهش فشار ايسکيال و پيشگيری از زخم فشاری در بيماران دچار ضايعات نخاعی می شود.