faarenfrkade
پنج شنبه 23 مهر 1394 آخرین ویرایش در شنبه, 02 مرداد 1395 19:57

اخبار DPT (دانشجویان خارج از کشور)

دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا در رشته های DO, DC,DPT دانشجو می پذیرد و خوشبختانه شماری از همکاران، اساتید و پیشکسوتان کشورمان در رشته دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند.

سالانه تعداد زیادی دانشجو از سراسر دنیا به صورت Online  به این دانشگاه می پیوندند. کلاسهای عملی دانشگاه 2 بار در سال به صورت کاملاً حضوری در کمپوس دانشگاه برگزار می شود و اساتید مجربی دروس مربوطه را ارائه می دهند.

این دانشگاه یکی از برترین دانشگاه هایOnline در رشته پزشکی بوده و زیر مجموعه ای از دانشگاه تورنتو کانادا می باشد.

 

[gallery title="" width="200" height="200" columns="5"]

[gallery_item src="/images/akhbar/1.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/2.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/3.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/4.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/5.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/6.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/7.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/8.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/9.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/10.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/11.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/12.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/13.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/14.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/15.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/16.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/17.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/18.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/19.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/20.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/21.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item src="/images/akhbar/22.jpg"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

 [/gallery]